Denis Maessen

Introductie

Een rode draad in mijn expertise zijn die vraagstukken waar visieontwikkeling, strategiebepaling en verandering samenkomen. Als associate partner bij Ibou richt ik me op leiderschapsvraagstukken in strategische verandering. Met Ibou help ik organisaties hun volledig potentieel naar boven te halen. Als plaatsvervangend raadslid van de Sociaal Economische Raad (SER) en vicepresident van het European Forum of Independent Professionals (EFIP) zet ik me in voor de zelfstandig ondernemer.

Ondernemerschap

Het is van belang voor onze maatschappij dat we onze eigen vernieuwing serieus nemen. Naast mijn reguliere werk zet ik mij dan ook graag in voor de stimulering van ondernemerschap. Dat doe ik op verschillende manieren. Zo ben ik sedert 2015 plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad (SER). In de SER bied ik perspectieven op het te voeren sociaaleconomische beleid vanuit de zijde van de ondernemers – dit noem ik bewust zo hoewel zij vaak in de hoek van werkgevers worden gedrukt. Mijn rol als bestuursvoorzitter van Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO/ZZP) is hieraan verbonden. Naast deze rollen ben ik op Europees niveau actief voor de zelfstandig ondernemer als vicepresident van de European Foundation of Independent Professionals (EFIP).

Ervaringsachtergrond

In 1979 startte ik bij de Koninklijke Marine als officier bij het Korps Mariniers. Gedurende mijn dienstverband vervulde ik verscheidene leidinggevende rollen bij gespecialiseerde operationele eenheden. Gedurende zes jaar lag de focus op contra-terrorisme. Om juiste keuzes op beslissende momenten te kunnen maken was het nodig volop in de dagelijkse praktijk te staan en toch afstand te kunnen houden. Er werd intensief getraind om klaar te zijn voor de spaarzame momenten waarin in hoog tempo een probleem aangepakt diende te worden.

Mijn bijdrage

Het wezenlijke van mijn eigen bijdrage gaat over leiderschap in strategische ontwikkeling. Zelf heb ik op jongere leeftijd ruime ervaring opgedaan als leidinggevende bij crisisomstandigheden. In dergelijk situaties staan mensen onder druk. Het gedrag verandert.

De psychologie achter het lezen van crisisomstandigheden vraagt om inzicht in persoonlijkheden en motivatie om tot oplossingen te komen. Hierbij was samenwerking met andersdenkenden veelal een belangrijk factor om te komen tot succes.

Inhoud en rollen

Als professional werk ik vanuit verschillende rollen. Mijn bijdrage lever ik als (interim-)bestuurder, organisatieadviseur, persoonlijk gids of klankbord, co-investeerder, student en/of docent. Die variatie geeft mij energie en maakt dat ik verschillende perspectieven voor ogen blijf houden. Dit is nodig om tot vernieuwende inzichten te komen.